فارسی

   

ٍEnglish

       

تلفن: 021-44254747

ایجاد تغییرات بزرگ در

روابط خانوادگی

ایجاد تغییرات بزرگ در
کسب و کار شما

منابع انسانی
فهم سلیقه کارمندان

ارتقاء سطح کودکان

براساس استعداد ذاتی آنها

ارتباط بین
سلامتی و مزاج

کدام مواد غذایی
برای شما مناسب است

نکات مثبت اعضای خانواده
در برقراری ارتباطات خانوادگی

نکات منفی اعضای خانواده
که در ارتباطات باید مراقب آنها بود

گروه بندی بر اساس مزاج
در یادگیری بهتر

گروه بندی
بر اساس کار بهتر

استعداد کودکان
بر اساس مزاج آنها

ما مسیر را نشان میدهیم
برای رشد بهتر

بر اساس مزاج
بهترین شغل هر فرد را مشخص میکنیم

بر اساس مزاج
بهترین کارمند را میتوان انتخاب کرد

تقسیم بندی مشتریان
بر اساس مزاج آنها

نمایش بهتر کالاها
بر اساس مزاج

کاربرد مزاج در استعدادیابی کودکان


اگر دقت کنید پدر و مادر های زیادی را میبینید که بدون هدف کودکانشان را از این کلاس به آن کلاس ثبت نام میکنند .
یک روز موسیقی . یک روز کلاس زبان .ماه بعد آموزش تنیس . و ماه بعدی کلاس شنا . سه ماه بعد کلاس پیانو و همینطور پول خرج میکنن و بازهم ادامه میدهند .
بدون تردید این گونه والدین در واقع میخواهند که در تربیت فرزندشان کوچکتیرن کوتاهی را نداشته باشند و مسلما در پایان شاهد خواهیم بود که این کودک هیچ نتیجه جدی از این همه کلاس نخواهد گرفت . خوب چاره چیست؟
مسلما اگر شما مزاج فرزندتان را بدانید با استفاده از نرم افزار ما میتوانید بفهمید که استعداد ذاتی این کودک در کدام ورزش و یا در کدام رشته هنری بیشتراست .
با شناخت مزاج حتی از سه سالگی امکان دسترسی به استعدادهای فردی و ذاتی کودک امکان پذیر می باشد.