فارسی

   

ٍEnglish

       

تلفن: 021-44254747

ایجاد تغییرات بزرگ در

روابط خانوادگی

ایجاد تغییرات بزرگ در
کسب و کار شما

منابع انسانی
فهم سلیقه کارمندان

ارتقاء سطح کودکان

براساس استعداد ذاتی آنها

ارتباط بین
سلامتی و مزاج

کدام مواد غذایی
برای شما مناسب است

نکات مثبت اعضای خانواده
در برقراری ارتباطات خانوادگی

نکات منفی اعضای خانواده
که در ارتباطات باید مراقب آنها بود

گروه بندی بر اساس مزاج
در یادگیری بهتر

گروه بندی
بر اساس کار بهتر

استعداد کودکان
بر اساس مزاج آنها

ما مسیر را نشان میدهیم
برای رشد بهتر

بر اساس مزاج
بهترین شغل هر فرد را مشخص میکنیم

بر اساس مزاج
بهترین کارمند را میتوان انتخاب کرد

تقسیم بندی مشتریان
بر اساس مزاج آنها

نمایش بهتر کالاها
بر اساس مزاج

کاربرد مزاج در کلاس بندی مدارس


هیچکس نمیتواند تشخیص بدهد که بچه های دبستانی چه خصوصیاتی دارند چون بچه ها نمیتوانند پرسشنامه های طراحی شده را به درستی جواب بدهند و یا در مورد خود توضیحات روانشناسی بدهند .
کدام یک از بچه ها حساس هستند و کدام شوخ ؟
کدامشان در ریاضی ضعیفند و کدام در نقاشی قوی؟ .
کدام بچه ها درس را با یکبار توضیح میفهمند و کدامشان با چندین بار تکرار؟
کدام بچه حسود است و کدام بی خیال ؟
بدیهی است در صورتیکه چنین اطلاعات دقیقی از کودکان داشته باشیم اقدامات بسیار موثری میتوان انجام داد.
با این اطلاعات میتوان کودکان را به کلاس هایی تقسیم بندی کرد که در آنها بچه ها دارای حد اکثر خصوصیات مشابه باشند. و مسلما با این اقدام میتوان در شکوفایی استعداد آنها به شدت موثر واقع شد.