فارسی

   

ٍEnglish

       

تلفن: 021-44254747

ایجاد تغییرات بزرگ در

روابط خانوادگی

ایجاد تغییرات بزرگ در
کسب و کار شما

منابع انسانی
فهم سلیقه کارمندان

ارتقاء سطح کودکان

براساس استعداد ذاتی آنها

ارتباط بین
سلامتی و مزاج

کدام مواد غذایی
برای شما مناسب است

نکات مثبت اعضای خانواده
در برقراری ارتباطات خانوادگی

نکات منفی اعضای خانواده
که در ارتباطات باید مراقب آنها بود

گروه بندی بر اساس مزاج
در یادگیری بهتر

گروه بندی
بر اساس کار بهتر

استعداد کودکان
بر اساس مزاج آنها

ما مسیر را نشان میدهیم
برای رشد بهتر

بر اساس مزاج
بهترین شغل هر فرد را مشخص میکنیم

بر اساس مزاج
بهترین کارمند را میتوان انتخاب کرد

تقسیم بندی مشتریان
بر اساس مزاج آنها

نمایش بهتر کالاها
بر اساس مزاج

کاربرد مزاج در سازمانها


همیشه مدیران یک شرکت که میخواهند نیروی انسانی استخدام نمایند دقت زیادی به خرج میدهند و برایشان بسیار اهمیت دارد که چه شخصی برای پست یا صندلی مورد نظرشان مناسب می باشد و این نگرانی برای هر کسی که دنبال نیروی کار مناسب است وجود دارد ولی امار ها نشون میده که استخدام نیروی مناسب و مفید فقط در 30 درصد موارد تحقق پیدا میکند.
با مزاج شناسی میتوان فهمید که هر پرسنل برای چه کاری مناسب است و بیشترین بازدهی را در چه شغلی میتواند داشته باشد و دیگر لازم نیست سالها زمان بگذرد تا مدیر یک سازمان متوجه توانایی های کارمندانش بشود و شغل مناسب را در اختیارشان قرار دهد .
به عنوان مثال با مزاج شناسی میتوان فهمید که بهترین شخص برای پاسخگویی به تلفن در شرکت کیست و یا اینکه چه کسی میتواند کار بازاریابی را بهتر از بقیه انجام دهد و یا اینکه از کدام پرسنل بهتراست در بخش مالی استفاده شود که صداقت و و امانت داری بیشتری داشته باشد و مواردی مشابه این.
بنا بر این مزاج شناسی یک راه میانبر به طرف پیشرفت های سازمانی محسوب میشود .