فارسی

   

ٍEnglish

       

تلفن: 021-44254747

ایجاد تغییرات بزرگ در

روابط خانوادگی

ایجاد تغییرات بزرگ در
کسب و کار شما

منابع انسانی
فهم سلیقه کارمندان

ارتقاء سطح کودکان

براساس استعداد ذاتی آنها

ارتباط بین
سلامتی و مزاج

کدام مواد غذایی
برای شما مناسب است

نکات مثبت اعضای خانواده
در برقراری ارتباطات خانوادگی

نکات منفی اعضای خانواده
که در ارتباطات باید مراقب آنها بود

گروه بندی بر اساس مزاج
در یادگیری بهتر

گروه بندی
بر اساس کار بهتر

استعداد کودکان
بر اساس مزاج آنها

ما مسیر را نشان میدهیم
برای رشد بهتر

بر اساس مزاج
بهترین شغل هر فرد را مشخص میکنیم

بر اساس مزاج
بهترین کارمند را میتوان انتخاب کرد

تقسیم بندی مشتریان
بر اساس مزاج آنها

نمایش بهتر کالاها
بر اساس مزاج

کاربرد مزاج در سلامت


مزاج شناسی در علوم پزشکی یک معجزه به شمار می آید .
وقتی که مزاج سرشتی شما مشخص باشد میتوان بیماریهایی که در آینده به احتمال بیشتری خواهید داشت مشخص نمود و این بیماریها به واسطه مزاج شما مشخص میگردند . اگر خود شما بدانید که در آینده به احتمال قوی دچار چه مشکلی خواهید شد بدون تردید مراقبت بیشتری از خودتان به عمل می آورید .
به عنوان مثال یکی از معضلاتی که الان در دنیا گریبانگیر همه است چاقی است .چاقی در مزاج شناسی در گروه بندی های خاصی قرار داده میشود و نحوه برخورد با هر گروه کامل و دقیق در مزاج شناسی تعریف شده است . و بیماریهای زیاد دیگری هستند که با استفاده از مزاج شناسی میشود با آنها به روش موثر تری برخورد نمود و شما میتوانید با مزاج شناسی به لیستی از بیماریهایی که بواسطه مزاج شما استعداد ابتلا به آنها رو دارید دست پیدا کنید . و ما شما را متوجه این بیماریها خواهیم کرد.
موسسه تحقیقاتی طعام اسرار از همه کسانی که در زمینه های مختلف ذکر شده فعالیت دارند دعوت به همکاری می نماید .